OPRAVNENÝ ZÁUJEM

„prečo z nášho pohľadu oprávnený záujem / GDPR prevyšuje a je v tomto prípade opodstatnený pred Vaším“

                 „Publikácia je v základe jedným zo základných kameňov práce ľudí za objektívom nielen na základe objednávky. Oficiálne podnikateľské subjekty, ktoré v samotnom základe pracujú s fotkou a videom k ekonomickému rozvoju s následným spätným verejným záujmom o našu prácu je logicky oprávnený (ak negatívny – rozpor GDPR) záujem jednotlivcov nedostatočný/nepostačujúci, nakoľko spomínaná publikácia (+ prostredie kameramanov a filmárov napr.: web stránka) tvorí základ alebo ináč by táto profesia neexistovala.

                Preto riešenie prípadných nedorozumení odporúčame riešiť dodatočnou dohodou, tak aby obe strany dosiahli kompromis alebo „ovca celá a vlk sýty“ … 

napr.: § 23 O ochrane osobných údajov (výmaz).