LEN PRE SERIÓZNYCH JUDr´s

“Skutočná sloboda prejavu musí zahŕňať aj prejav kontroverzný, pohoršujúci a nebezpečný. Nepravdy treba vyvrátiť v konfrontácii s pravdou, nemajú byť predmetom cenzúry. Sloboda šíriť schválené názory nie je sloboda.”

PhDr. PETR HAMPL, PhD, sociológ


… a charakter JUDr. ktorý / ktorá s výsledkom urobí druhý krok a vybuduje si u nás dôveru musí vedieť, že cez nás, ktorím boli upreté nie len práva autorov sa dajú slušne a čestne zarobiť peniaze a to nie je hamba ale v dnešnom svete aj odvaha …

(určenie: len pre serióznych JUDr´s)
„Pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“(Mt 24,12)

“TAK OTVOR OČI, POKOJNE SI NALEJ Z VODY, VÍNKA / UROB SI KÁVU – OČISŤOVANIE POKRAČUJE”


JUDr. Zuzana Krajčovicová / túto sudkyňu ochrana autorov podľa Autorského zákona č. 185/ Z.z.na SVK nezaujíma = sme prehnití / = pracuj na lepšej spoločnosti v SVK

Budeme alebo nebudeme pod vedením riaditeľa JUDr. Juraja Mičuru z ÚNOOÚSR prenasledovaný a šikanovaní alebo uvidíme ako sa zachová Mgr. ? Dobroľubov

Dve Prešovské vrany / advokátsky hyenizmus a

Ako SOI v Prešove pod vedením Ľubice Geczikovej spotrebiteľa nechránila a nechráni

Zlodeji dát

JUDr. Anna Vargová (sudkyňa) z PO = nevie rozhodnúť na základe neplatnej a svojvoľne popísanej zmluvy

Miroslav Baloga + Petra Schneiderová + Helena Schneiderová (svokra) = ľudia, ktorí si nevážia filmárov a kameramanov

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov 4.A = opití žiaci, nezáujem rodičov, pokrivený Benedikt, D. T. a roky očierňovanie nášho mena bez akéhokoľvek dôvodu

Ako Tatra Banka na SVK arogantne a hrubo šľiape po práve na slobodu slova a prejavu

“ruka spravodlivosti” / TU od “Shootyho” si môžete kupovať obrázky.

(! Tento obr. sme si z finančného dôvodu nekúpili. Avšak, ak sa mi podarí dosiahnuť  min. 50% spravodlivosť – napravím to / do toho času mi s pokorou udpusťe prosím. T.Š.!)

*Milí Slováci. Z milovaného Slovenska som za aktuálne justičnej situácie šikanovaný, prenasledovaný a finančne zlikvidovaný. Avšak aj napriek tejto neľahkej situácii sa Vám snažím spracovávať informácie o tom tu ako SVK funguje. Touto cestou Vás chcem pekne poprosiť (hl. z dôvodu chleba) aspoň o 0,01,-Eur dobrovoľným spôsobom na

Názov účtu / Account name WOCFAP s.r.o. IBAN SK96 1100 0000 0026 1687 5349  Adresa príjemcu / Recipient’s address Sibirska 31, Prešov, 080 01, Slovakia Adresa Banky / Bank address TATRA BANKA A.S. HODZOVO NAMESTIE 3, 811 06, BRATISLAVA, SLOVAKIA BIC / Swift Code TATRSKBX

Strata / výpoveď zo zamestnania Tomáša Šidelského

Venované jednotlivcom, ktorí neprejavili úctu voči ľuďom za svadobným objektívom zo spoločenských udalostí. Spoločnými silami a časom sa naučíme rešpektovať našu prácu, všetko čo s ňou súvisí + autorský zákon, duševné vlastníctvo a majetkové právo autorov. Za obdobie pôsobenia konštatujeme, že poniektorí video-diela berú ako ich samozrejmosť len preto, že ste si nie “zaplatili”. Musíme Vás sklamať. Nie je to tak. Bohužiaľ o zakladateľovi (Tomášovi Šidelskému) a nás sa sírilo, prípadne šíri negatívum, ktoré nikomu akceptovať bez “boja” nebude/me. Dovolili ste si šíriť klamstvá a poškodzovať meno bez toho, aby ste sa nepozreli do svojho vnútra, zrkadla a prezumpciu neviny. Boli ste pomstychtiví, skrývali ste sa na súdoch, SOI, úradoch – bez toho, aby ste si veci vyriešili z očí do očí. Cieľom je verejnosti poukázať na veci a názor z našej strany tak, aby si v konečnom dôsledku názor urobil jednotlivec na základe oboch vyjadrení. Zároveň podotýkame smutný ľudský fakt a to taký, že radi podľahneme jednostranným recenziám, ktoré z našej strany považujeme za povrchné. Zároveň upozorňujeme na portál https://www.mojasvadba.sk/, ktorý podporuje poškodzovanie nášho mena, ktorý nemá relevantný základ. K záveru Vám prajem/e, aby ste nepodľahli a bdeli každý deň. S úctou tím WOCFAP s.r.o. a zakladateľ.


“… SLOBODNOU VOĽBOU SPOLOČNE ROZHODUJEME, TVORÍME, FORMUJEME A POSÚVAME VECI …”

“… pretože “moc” dodala A bez B aby sa mohlo robiť C?”