REKLAMNÁ PODSTRÁNKA

PRAVIDLÁ


Pre subjekty, ktoré dosiahli z našej strany určitú pozornosť vzájomného a oprávneného záujmu poskytujeme dobrovoľnú a individuálnu starostlivosť k budúcemu rozvoju.

  

Je nám ľúto. Dobrovoľná starostlivosť bola ukončená / VIP starostlivosť za zanedbateľný poplatok (odporúčame 290,-Eur ročne – dobrovoľnosť – č.ú. tu) vítaný.


VIAC O PRAVIDLÁCH K CENÁM TU

*NAVŽDY

(*jednorazová platba)

7000

ČO ZAHRŇUJE CENA!

∞ / počet videí,
0% z market. nástr. pre nás,
zľavy na všetky produkty, služby a riešenia vo výške 7%,
VIP starostlivosť,
 
 
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
... v príprave ...
NA TÝŽDEŇ

(*jednorazové platby)

15

ČO ZAHRŇUJE CENA!

1. *upgrad (strih) na video,
240 / počet videí (max.),
možnosť raz do týždňa meniť funkcie,
0% z market. nástr. pre nás vrátane *základného DM pre nás,
po dobu predplatného zľavy vo výške 3%,
zmenu videa/í (napr.: v prípade aktívnej hlavičky na web. stránke "ako 4. ročné obdobia" a pod.),
 
 
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
video/á tretích strán (dodatočná možnosť / nevyhnutnosť komunikácie),
grafiku pred video (neplatí pre zákazníkov, ktorí ju už majú),
VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

+30%

*Platí jednorazovo a na video, ktoré predchádzalo prvej ochote vzájomnej spolupráce do 31. dní.

VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
NA MESIAC

(*jednorazové platby)

34

ČO ZAHRŇUJE CENA!

1. *upgrad (strih) na video,
120 / počet videí (max.),
nastavenie na 1 web 3. strán,
možnosť raz za mesiac meniť funkcie,
30% z market. nástr. pre nás vrátane *základného DM pre nás,
po dobu predplatného zľavy vo výške 3%,
pri platbe v ten istý deň 2x/viac x po sebe obsah balíčka pre Vás 2,5x znásobíme - neplatí pri % DM,
zmenu videa/í (napr.: v prípade aktívnej hlavičky na web. stránke "ako 4. ročné obdobia" a pod.),
 
 
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
video/á tretích strán (dodatočná možnosť / nevyhnutnosť komunikácie),
grafiku pred video (neplatí pre zákazníkov, ktorí ju už majú),
VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

+50%

*Platí jednorazovo a na video, ktoré predchádzalo prvej ochote vzájomnej spolupráce do 31. dní.

VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
NA ROK

(*jednorazové platby)

290

ČO ZAHRŇUJE CENA!

1. *upgrad (strih) na video,
60 / počet videí (max.),
možnosť meniť funkcie počas obdobia (max. 3x),
50% z market. nástr. pre nás vrátane *základného DM pre nás,
po dobu predplatného zľavy vo výške 3%,
pri platbe v ten istý deň 2x/viac x po sebe obsah balíčka pre Vás 2,5x znásobíme - neplatí pri % DM,
zmenu videa/í (napr.: v prípade aktívnej hlavičky na web. stránke "ako 4. ročné obdobia" a pod.),
 
 
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
video/á tretích strán (dodatočná možnosť / nevyhnutnosť komunikácie),
grafiku pred video (neplatí pre zákazníkov, ktorí ju už majú),
NA ROK + (*testovacia služba)

(*jednorazové platby)

540

ČO ZAHRŇUJE CENA!

rovnako ako pri "NA ROK"
+
pomoc pri vstupnej inštalácií a nastavenie publikačných monitorov do vzdialenej správy,
nahodenie a načasovanie obsahu podľa požiadaviek,
monitoring,
správa,
NA STRÁNKY 3.STRÁN

(*jednorazová platba)

420 / 3.5 ROKA

*V prípade, že službu si objednáte neskoršie ako balíček predchádzajúci / po jeho ukončení - táto služba bude pokračovať len na stránkach tretích strán o ktoré požiadate. *Balíček nie je možné zakúpiť samostatne / predĺžiť bez balíčkov predchádzajúcich.

(dodatočná a "nepovinná" služba)

ČO ZAHRŇUJE CENA!

zľavy na všetky produkty, služby a riešenia vo výške 7%,
 
 
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
... v príprave ...
VYPLATIŤ ČAS

*Po vyplatení Vás kontaktujeme za účelom informácií o konkrétnych stránkach.

*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)