VIDEO NA WEB

PRAVIDLÁ


“Video na web” myslíme formou “embed codu”. Výhodou je, že dané video/á sa zobrazí/ia len z Vašej – prípadne stránok na ktorý sa vopred dohodneme.  Po skončení videa ponúkame rôzne marketingové možnosti čím práca s Vaším zákazníkom nekončí.

*Pre videa (diela) ktorým predchádzala ochota vzájomnej výroby, spracovania, post-spracovania, publikácie z bezpečnostných dôvodov používame ochranný znak/y, grafiku a pod. (napr. logo spoločnosti) ako také  (neplatí pre tituly vo videopožičovni a ani nieje podmienkou / veľa záleží od dôvery a vzájomných vzťahov) pred samotné video k ochrane výrobcu a s dĺžkou publikácie na začiatok 31. dní od zverejnenia (ako licenčné podmienky výrobcu / sme to my (WOCFAP s.r.o.) čo sa staráme o dáta a financujeme servery – pričom právo predaja videa (diela) výrobcu nezaniká. *V prípade, že web stránku nevlastníte, platí + pre Vás (/-50% reklám z ponúkaných balíčkov). *V prípade, že v zakúpenom čase Vám už marketing vyhovovať nebude môžete požiadať o bezplatné zrušenie dohodnutých nastavení ( a bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov) = “fair use” za opätovné pre-nastavenie alebo vymazanie dát (ak) v systéme ako takom a užitý marketing. *V prípade, že tieto služby sú používané cez dohody tretích strán a strana, ktorá tieto výhody užíva poruší vzájomné (pozitívne) prepojenie – strane účtujeme + 50% z cien alebo odpracovaného času – prípadne kompenzáciou iným spôsobom (príklad tu).

 

NA TÝŽDEŇ

(*jednorazové platby)

14 / ∞ videí,

ČO ZAHRŇUJE CENA!

7. *upgradov (strih) na video,
∞ / počet videí,
0% z market. nástr. pre nás,
VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

+30%

*Platí jednorazovo a na video, ktoré predchádzalo prvej ochote vzájomnej spolupráce do 31. dní.

VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
NA MESIAC

(*jednorazové platby)

30 / max. 14 videí,

ČO ZAHRŇUJE CENA!

3. *upgrady (strih) na video,
14 / počet videí,
30% z market. nástr. pre nás,
VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

+50%

*Platí jednorazovo a na video, ktoré predchádzalo prvej ochote vzájomnej spolupráce do 31. dní.

VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
NA ROK

(*jednorazové platby)

240 / max 7 videí,

ČO ZAHRŇUJE CENA!

12. *upgradov (strih) na video,
7 / počet videí,
50% z market. nástr. pre nás,

AKTUÁLNA PONUKA

UKÁZAŤ 15. VIDEÍ Z MLADÝ DŽENTLMEN, MLADÁ DÁMA - 01.06.2016 - PKO, PREŠOV

   

            

   

VIDEÁ V OBCHODE

 

UKÁZAŤ 26. VIDEÍ Z UMENIE TANCA - LATINA - 01.06.2015 - PKO, PREŠOV
 

VIDEÁ V OBCHODE