VIDEO NA WEB

PRAVIDLÁ


“Video na web” myslíme formou “embed codu”. Výhodou je, že dané video/á sa zobrazí/ia len z Vašej/Vašich – prípadne aj stránok tretích strán na ktorý sa vopred dohodneme.  Po skončení videa sa ponúkajú rôzne marketingové možnosti čím práca s Vaším zákazníkom nekončí.

*Pre a na videa (diela) ktorým predchádzala ochota vzájomnej výroby, spracovania, post-spracovania, publikácie z bezpečnostných dôvodov používame ochranný znak/y, grafiku a pod.(napr. logo spoločnosti) ako také  (neplatí pre tituly vo videopožičovni a ani nieje podmienkou / veľa záleží od charakterného myslenia, vzťahov či dôvery, ) pred samotné video k ochrane výrobcu a s dĺžkou publikácie na začiatok 31. dní od zverejnenia (ako licenčné podmienky výrobcu / sme to my (WOCFAP s.r.o.) čo sa staráme o dáta a financujeme servery – pričom právo predaja videa (diela) výrobcu nezaniká. *V prípade, že web stránku nevlastníte, platí + pre Vás (/-50% reklám z ponúkaných balíčkov). *V prípade, že v zakúpenom čase Vám už marketing vyhovovať nebude môžete požiadať o bezplatné zrušenie dohodnutých nastavení (a bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov) = “fair use” za opätovné pre-nastavenie alebo vymazanie dát (ak) v systéme ako takom a užitý marketing. *V prípade, že tieto služby sú používané cez dohody tretích strán a strana, ktorá tieto výhody užíva poruší vzájomné prepojenie – úvodnej / kooperatívnej strane účtujeme + 50% z cien, odpracovaného času – prípadne kompenzáciou iným spôsobom (príklad pochybnejšej strany tu).

*Grafiky súčasťou / výrobného procesu nie sú / možnosť dodatočným spôsobom.

Jednorazové obnovenie obsahu / len v prípade, že nastane ukončenie spolupráce – nie je povinné a platí do jedného roka od ukončenia.

*NAVŽDY

(*jednorazová platba)

5000

ČO ZAHRŇUJE CENA!

VIP PONUKA / AKCIOVÁ CENA PLATÍ DO ODVOLANIA

∞ / počet videí,
0% z market. nástr. pre nás,
 
zľavy na všetky produkty, služby a riešenia vo výške 7%,
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
VIP starostlivosť,
NA TÝŽDEŇ

(*jednorazové platby)

14

ČO ZAHRŇUJE CENA!

1. *upgrad (strih) na video,
∞ / počet videí,
možnosť raz do týždňa meniť funkcie,
0% z market. nástr. pre nás vrátane *základného DM pre nás,
po dobu predplatného zľavy vo výške 3%,
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
video/á tretích strán,
zmenu videa/í (napr.: v prípade aktívnej hlavičky na web. stránke "ako 4. ročné obdobia" a pod.),
grafiku pred video,
VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

+30%

*Platí jednorazovo a na video, ktoré predchádzalo prvej ochote vzájomnej spolupráce do 31. dní.

VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
NA MESIAC

(*jednorazové platby)

30

ČO ZAHRŇUJE CENA!

1. *upgrad (strih) na video,
14 / počet videí,
nastavenie na 1 web 3. strán,
možnosť raz za mesiac meniť funkcie,
30% z market. nástr. pre nás vrátane *základného DM pre nás,
po dobu predplatného zľavy vo výške 3%,
pri platbe v ten istý deň 2x/viac x po sebe obsah balíčka pre Vás znásobíme - neplatí pri % DM,
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
video/á tretích strán,
zmenu videa/í (napr.: v prípade aktívnej hlavičky na web. stránke "ako 4. ročné obdobia" a pod.),
grafiku pred video,
VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

+50%

*Platí jednorazovo a na video, ktoré predchádzalo prvej ochote vzájomnej spolupráce do 31. dní.

VYPLATIŤ ČAS
*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)
NA ROK

(*jednorazové platby)

240

ČO ZAHRŇUJE CENA!

1. *upgrad (strih) na video,
7 / počet videí,
možnosť meniť funkcie počas obdobia (max. 3x),
50% z market. nástr. pre nás vrátane *základného DM pre nás,
po dobu predplatného zľavy vo výške 3%,
pri platbe v ten istý deň 2x/viac x po sebe obsah balíčka pre Vás znásobíme - neplatí pri % DM,
ČO CENA NEZAHRŇUJE!
video/á tretích strán,
zmenu videa/í (napr.: v prípade aktívnej hlavičky na web. stránke "ako 4. ročné obdobia" a pod.),
grafiku pred video,
NA STRÁNKY 3.STRÁN

(*jednorazová platba)

420 / 3.5 ROKA

*V prípade, že službu si objednáte neskoršie ako balíček predchádzajúci / po jeho ukončení - táto služba bude pokračovať len na stránkach tretích strán o ktoré požiadate. *Balíček nie je možné zakúpiť samostatne / predĺžiť bez balíčkov predchádzajúcich.

(dodatočná a "nepovinná" služba)

ČO ZAHRŇUJE CENA!

zľavy na všetky produkty, služby a riešenia vo výške 7%,
VYPLATIŤ ČAS

*Po vyplatení Vás kontaktujeme za účelom informácií o konkrétnych stránkach.

*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

AKTUÁLNA PONUKA

UKÁZAŤ 15. VIDEÍ Z MLADÝ DŽENTLMEN, MLADÁ DÁMA - 01.06.2016 - PKO, PREŠOV

   

            

   

VIDEÁ V OBCHODE

 

UKÁZAŤ 26. VIDEÍ Z UMENIE TANCA - LATINA - 01.06.2015 - PKO, PREŠOV
 

VIDEÁ V OBCHODE