SPOLOČNÉ PROJEKTY

PROJEKT?
spoločné možnosti,
50/50 rozdelenie ne/zisku?,