SÚŤAŽE

WOCFAP

(World Of Commercial Film And Production)

uvádzaVYHODNOTENIE SVADOBNEJ SÚŤAŽE

(zverejnenej na Facebooku zo dňa 16.03.2017)

                Milí súťažiaci a výhercovia. Z videa ste mali možnosť vyhodnotiť 5. kamier. Správna odpoveď je číslo 4. Prečo? Pretože samotný tanec, ktorý začína v 34. sekunde počnúc hudbou je takto finálne zostrihaný.

 

                Sľúbili sme, že v našej súťaži vyhrá každý. Nech sa páči, Vaše výhry.

ZOBRAZIŤ MENO A PRIEZVISKO HLAVNÉHO VÝHERCU

TAŇALA CZYRNEKOVÁ

vyhrávate rekapitulačný klip zo svadby službou natočený a spracovaný

BARTE/WOCFAP +

Pre uplatnenie výhry/ceny, prosím použite formulár na stretnutie do 15 júna 2017. V opačnom prípade Vám výhra prepadne a bude ponúknutá Vaším súperom.

SVADBA

VÝHRY OSTATNÝCH

PLATÍ PRE VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO SÚŤAŽE DO 12.05.2017 OKREM HLAVNÉHO VÝHERCU

1x umelecké video zo svadby v hodnote  360,-EUR službou WOCFAP +

Pre uplatnenie výhry/ceny, prosím použite formulár na stretnutie.

FORMULÁR NA STRETNUTIE S NAMI

+ VŠETCI, KTORÍ STE HRALI NAVYŠE DOSTÁVATE

14x 240,-EUR (myslíme tým textovo), ktoré si môžu uplatniť Vaši známy a ich známi atď. (snúbenecké páry – odkiaľkoľvek zo SR) vo svadobnom umeleckom videu v hodnote 600,-EUR s povinným odvolávaním sa na Vaše meno zo súťaže.

*Výhry/ceny si uplatnite vypísaním svadobného formulára/osobným stretnutím možnosťou nižšie.

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA

svadby v roku 2017 do konca mája 2017,

svadby v roku 2018 do konca septembra 2017,

svadby v roku 2019 do konca mája 2018

a svadby v roku 2020 do konca mája 2019

ODPORÚČANIE

Výhry/ceny si uplatňujte v čo najkratšom čase, nakoľko sa stáva, že termín o ktorý prejavíte záujem môže byť rezervovaný. Výhry/ceny môžete podarovať s povinným odvolaním sa na Vaše meno. Svadba sa môže plánovať aj na medzinárodnej úrovni. Výhry/ceny nie sú povinné. Nie je možné ich spájať, kombinovať a ani zamieňať. Neodmysliteľnou súčasťou výhier a cien sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti.

FORMULÁR NA STRETNUTIE S NAMI

SVADBA

WOCFAP

 

               S pozdravom a úctou filmársky tím WOCFAP s.r.o.