Z PUB AKCIÍ

€ETICKEJŠIE PRAVIDLÁ

§ 118 Autorského zákona

*Nenašli ste sa v archíve? Nezúfajte. Pracujeme na tom.

Po finančnom vyrovnaní za služby sa výsledok / video (dielo) – neplatí pre VČPČ “aut.” stane archivačným a *bezplatným (nemusí v prípade upgradov) obsahom nie len pre Vás/právo autora. Každý celý záznam prípadne fotografie z udalosti (okrem ukážok) nepovinne zabezpečíme základným heslom12345” (neplatí pre ukážky a VČPČ) a platí pre:

krstiny, karneval, 1. sv. prijímania, birmovky, konfirmácie, imatrikulácie, stužkové, promócie, svadby, plesy, jubilejné oslavy, konferencie, kongresy, vystúpenia, pub akcie, podujatia, klipy a koncerty – nie ako “osobnejšie” rodinné zábery z prepisu str. médií.


*SMS správou na číslo 0907 257 139 môžete požiadať o zmenu hesla.

PREČO A PRE KOHO JE ARCHÍV URČENÝ

Odkiaľkoľvek si takto môžu pozrieť akciu aj tí rodinní príslušníci, priatelia a známi,  ktorí sa udalosti nezúčastnili.

ZVOĽTE ROK V ČASE = VÝVOJ

vstúpte,  údržba,  pripravujeme,

NA DROBNEJŠIE
služba zameraná na VHS/SVHS, VHS-C, MINI DV, (po zdigitalizovaní)...
7 za prácu v kocke
TÝM MYSLÍME
napríklad oddelenie domácich záberov od dovolenkovích
V prípade záujmu dole vypíšte dotazník
STRIH Z OBRAZU
DOHODOU
video si pozrieme,
spoločne zanalyzujeme a vyhodnotíme možnosti k bud. zmenám, navrhneme úpravy a cenu (+/- 10% ),
potvrdenie z Vašej strany,
strih,
kontrola,
1 pripomienkovanie zdarma,
platba,
life upgrade,
V prípade záujmu dole vypíšte dotazník
VYVÁŽENIE BIELEJ
služba zameraná na VHS/SVHS, VHS-C, MINI DV, (po zdigitalizovaní)...
30
TESTOVACIA SLUŽBA
základné vyváženie bielej (nie kolorovanie),
platba,
life upgrade videa,
1 pripomienkovanie zdarma,
V prípade záujmu dole vypíšte dotazník
STABILIZOVANIE OBRAZU
služba zameraná na VHS/SVHS, VHS-C, MINI DV, (po zdigitalizovaní)...
50
TESTOVACIA SLUŽBA
podľa potreby sa z videá vysekajú časti,
pokus o stabilizovanie,
informovanie o miere úspešnosti,
spätné zohľadnenie ceny,
platba,
life upgrade videa,
1 pripomienkovanie zdarma,
V prípade záujmu dole vypíšte dotazník
ZLEPŠENIE ZVUKU
DOHODOU
video si vypočujeme,
spoločne zanalyzujeme a vyhodnotíme možnosti k bud. zmenám, navrhneme úpravy a cenu (+/- 10% ),
potvrdenie z Vašej strany,
úprava,
kontrola,
1 pripomienkovanie zdarma,
platba,
life upgrade,
V prípade záujmu dole vypíšte dotazník