2. KROK

DVE ODPORÚČANIA SKÔR, AKO SLOBODNE POTVRDÍTE SVOJE ROZHODNUTIE

Prvé. Skontrolujte si, či Vám nebude alebo bude napr.: ľúto za trvalím vymazaním aj cenných surových dát a diel

TU.

Druhé. Právne a logicky platí len pre/od oficiálnych zákazníkov – nie od tretích strán/y = jednoznačná ochrana.


3. KROK VÝMAZ

(*Z dôvodu snahy o spravodlivosť nie len vo verejnom záujme, očistenie mena zakladateľa Tomáša Šidelského a princípov sa neakceptuje pre poškodzovateľov. S láskou zakladateľ a je lepšie sa pomeriť dokiaľ sme na ceste …)