VÝMAZ

  *Údaje vo formulári poskytnete spoločnosti WOCFAP s.r.o. za účelom výmazu. Nasledujúce údaje potrebujeme na jednorázové overenie (potvrdenie serióznosti) ako oficiálneho zákazníka pred zahájením procesu trvalého výmazu.

  (*Po 2x z dôvodu snahy o spravodlivosť nie len vo verejnom záujme, očistenie mena zakladateľa Tomáša Šidelského a princípov sa neakceptuje pre poškodzovateľov. S láskou zakladateľ a je lepšie sa pomeriť dokiaľ sme na ceste ...)

  *Meno a priezvisko.

  *Bydlisko.

  *E-mail.

  *Mobil (vrátane predvoľby).

  *Vaša aktuálna selfi fotka je nevyhnutná (max. 7MB / iba jpg.)

  Pred odoslaním (po 3x) ... - neuvážene nás skúšať (nič iné ako snaha o ďalšie / nové poškodzovanie), čo vždy tak už logicky hodnotíme  - môže viesť k opodstatnenej obrane s následným nie len finančným odškodným ... .

  *Čo presne raz a navždy požadujete vymazať?

  (*Až 180. dní z dôvodu zložitosti/komplexnosti môže trvať proces trvalého výmazu!)