§ 82 Autorského zákona

« Back to Glossary Index

Audiovizuálne dielo a originál audiovizuálneho diela

(1) Audiovizuálne dielo je dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel audiovizuálne použitých bez ohľadu na formu a spôsob ich spracovania, vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.

(2) Originálom audiovizuálneho diela je prvý audiovizuálny záznam tohto diela.

« Back to Glossary Index