03_Igor Krescanko_Pomalá spolupráca zo strany zákazníka