PREVZATIE DIEL

 


Pripomíname a odporúčame Vám, aby ste nezabúdali na práva autorov a licenčných podmienkach na ktorých ste sa dohodli. V prípadoch, ak dielo (ktoré vznikalo skladaním služieb) na základe audiovizuálneho záznamu sa dohodlo za cenu nákladov stiahnutie okrem publikácie neumožňujeme s následným dodatočným ponúknutím surových dát v obchode.

*Od výzvy k sťahovaniu, stiahnutie uskutočnite do 72. hodín.

PRÍKLADY PORUŠOVANIA – (v príprave …)

ZA VIDEO

Pred stiahnutím si skontrolujte pozíciu ktorá Vám bola priradená.

Poz. č. 01 Poz. č. 02 Poz. č. 03

ZA FOTKY

Pred stiahnutím si skontrolujte pozíciu ktorá Vám bola priradená.

Poz. č. 01 Poz. č. 02 Poz. č. 03

PREDĹŽIŤ SŤAHOVANIE
jednorazovo (za video) - neplatí pre PREPIS VHS/SVHS, VHS-C, MINI DV,
14

NAPLÁNOVAŤ A REZERVOVAŤ OSOBNÉ STRETNUTIE?
Zákazníkov, ktorí uprednostňujú osobný kontakt, prosíme aby si dohodli stretnutie, nakoľko sme počas dní väčšinou v teréne, alebo sedíme v štúdiu a pracujeme za počítačom. Ďalej, zhotoviteľ nezodpovedá za prevádzku, funkčnosť tretích strán či údržbu služieb spojených s tretími stranami, nakoľko len využíva služby tretích strán na základe príslušnej zmluvy o užívaní takýchto systémov za stanovenú cenu.