KONTROLA DIEL


Po pripísaní zostatkových súm za služby výroby a spracovania  na ÚČET BANKY / ÚČET PAYPAL Vám umožníme do 3. dní dielo/a, ktoré vzniklo skladaním služieb opakovane bez poplatku po dobu 7. dní od zverejnenia odkontrolovať za video a 96. hodín za fotky. Neplatí v prípade služieb BARTE/WOCFAP + a VČPČ. Na možnosť zmien a pripomienok odkontrolovaním diel *bez poplatku máte nárok 1x. Dobre si preto premyslite a zvážte, za akých podmienok, čo a ako požiadate. Môžete spísať, ale dôsledne, logicky, zrozumiteľne a bez gramatických chýb formulovaný text s požiadavkou Vašich zmien a poslať nám ich formulárom – viď nižšie alebo na e-mail (wocfap@gmail.com) do samotného 7. dňa. Ak tak neurobíte, automaticky súhlasíte s výsledkom prác a strácate nárok na možnosti zmien bez poplatku. Následne nato, sa diela môžu presúvať do iných pod stránok stránky www.wocfap.company a tretích strán a za ich podmienok. V prípade zmien sa dielo/a prepíše/u.

*Nie všetky zmeny/požiadavky, ktoré navrhnete, automaticky spracujeme. Zmeny/požiadavky, o ktoré požiadate, sú analyzované na základe zmluvných a osobných dohôd. Adekvátnu odpoveď môžete dostať do 30. dní. V prípade náročnejších požadovaných zmien Vám navrhneme cenu, o ktorej Vás vopred informujeme. V prípade vykonaných zmien sa dielo/a prepíše/u.

7. dní ZA VIDEO

VSTÚPTE

  *Údaje vo formulári poskytnete poskytujete spoločnosti WOCFAP s.r.o. za účelom vyriešenia požiadavky. Meno, priezvisko potrebujeme na spárovanie s dielom. E-mail na komunikáciu s Vami.

  *Meno a priezvisko.

  *E-mail.

  Popis predstavy.

  *Text v nepovinnom políčku nižšie ponechajte a DOPLŇTE v tom prípade, ak si uplatňujete 1 upgrade zadarmo a s autorom/mi pôvodného diela (platí pre diela nie nami vyrobených a spracovaných) ste sa dohohodol/a/i a súhlasil/a/i zo zmenou v diele alebo text vymažte.

  Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

  *Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

  96. hodín ZA FOTKY

  VSTÚPTE

   *Údaje vo formulári poskytnete poskytujete spoločnosti WOCFAP s.r.o. za účelom vyriešenia požiadavky. Meno, priezvisko potrebujeme na spárovanie s dielom. E-mail na komunikáciu s Vami.

   *Meno a priezvisko.

   *E-mail.

   Popis predstavy.

   *Text v nepovinnom políčku nižšie ponechajte a DOPLŇTE v tom prípade, ak si uplatňujete 1 upgrade zadarmo a s autorom/mi pôvodného diela (platí pre diela nie nami vyrobených a spracovaných) ste sa dohohodol/a/i a súhlasil/a/i zo zmenou v diele alebo text vymažte.

   Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
   Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

   *Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

   PREDĹŽIŤ KONTROLU
   7. dní (za video)
   30

    NAŠTUDUJTE SI DÔLEŽITÚ INFORMÁCIU

   V prípade videí sa niektoré diela k dohodnutému výsledku musia spracovávať na viacerých úrovniach strihu, ktoré si vyžadujú prácu navyše. Pretože došlo k viacúrovňovému postspracovaniu a k ďalšiemu, novému výstupu diela/l, prvotná cena neplatí. Takéto vzniknuté diela sa oceňujú individuálnym a dodatočným spôsobom ako samostatné digitálne produkty (diela) a môžu-nemusia sa objaviť v iných pod stránkach za účelom predaja. Zhotoviteľ videa sa zaväzuje dodržať prvé dohodnutné dodanie diela (v prípade objednania komplexných diel) za dohodnutých podmienok. Zároveň zákazník môže napísať, navrhnúť na e-mail spoločnosti svoj názor do prvotného dodania, na ktorý mu zhotoviteľ odpovie. Poprípade spísať scenár k vlastnému návrhu. Zároveň takýto scenár je automatický realizovaný a individuálne spoplatňovaný spoločne s prvotným dodaním a objednávateľ je povinný za vykonané práce zaplatiť. Zákazníka nič nezaväzuje ku kúpe produktov, ktoré vznikli pred prvotným dodaním a nie je ani oprávnený dožadovať sa prvotnej ceny, viazanej k prvému výstupu diela. *Na novovzniknuté digitálne produkty sa možnosť jedného pripomienkovania bez poplatku nevzťahuje.

    

   NAPLÁNOVAŤ A REZERVOVAŤ OSOBNÉ STRETNUTIE?
   Zákazníkov, ktorí uprednostňujú osobný kontakt, prosíme aby si dohodli stretnutie, nakoľko sme počas dní väčšinou v teréne, alebo sedíme v štúdiu a pracujeme za počítačom. Ďalej, zhotoviteľ nezodpovedá za prevádzku, funkčnosť tretích strán či údržbu služieb spojených s tretími stranami, nakoľko len využíva služby tretích strán na základe príslušnej zmluvy o užívaní takýchto systémov za stanovenú cenu.