HODINA

19,32

“ŽE ČAS (investícia) SA KÚPIŤ NEDÁ? DÁ!”

“… alebo za SS od ceny medzi rokmi 2019-2020 môžeš začať využívať od 22.10.2033-2043 do donekonečna …”

*zostávajúci čas do začatia uplatňovania Vaších hodín.

Otázka: Koľko hodín budete chcieť využiť z kapacít WOCFAP s.r.o. / aj

od spomenutého času?


*Z kúpených hodín (alebo času – investícia) vrátenie peňazí umožňujeme od 31.do 90. dní len po uplatnení práva na odstúpenie podľa zákona.

*Čas/y je/sú možné zlúčiť/použiť s inou platbou.

*Nie len mravnosť využitia kapacít s požiadavkou od zákazníka k WOCFAP s.r.o. / aj

vždy všetko a vopred schváli zakladateľ WOCFAP s.r.o. (nie možné, ak iný aj konateľia). V prípade nedohody, konateľ navrhne riešenie na ktoré sa do 14. dní jasne áno alebo nie druhá strana vyjadrí alebo kapacita/y (čas/y) prepadnú bez akéhokoľvek spätného nároku voči opačnej strane.


*z dôvodu, že “nič netrvá večne” k štartovacej cene (18,75,-Eur) 31. dní do konca každého roka pripočítame 1% (logicky neplatí prví rok / do 2020) a nieje ani podmienkou.

Kategória: