ÚČET BANKY

Názov účtu / Account name

WOCFAP s.r.o.

IBAN

SK44 1100 0000 0029 2590 4414

Adresa príjemcu / Recipient’s address

Sibirska 31, Prešov, 080 01, Slovakia


Adresa Banky / Bank address

TATRA BANKA A.S.
HODZOVO NAMESTIE 3
811 06 BRATISLAVA
SLOVAKIA

BIC / Swift Code

TATRSKBX