§ 373 Trestného zákona (ohováranie)

« Back to Glossary Index

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  • a) a spôsobí ním značnú škodu,
  • b) z osobitného motívu,
  • c) verejne, alebo
  • d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  • a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
  • b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.
« Back to Glossary Index