§ 118 Autorského zákona

Warning: Use of undefined constant HTTP_X_AUTH – assumed ‘HTTP_X_AUTH’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/e/d/ede7e688-9e1d-4915-ac3a-e0faf4f215a1/wocfap.company/web/wp-content/plugins/2mb-autocode/2mb-autocode.php(133) : eval()’d code on line 1

Výhradné majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu

(1) Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie
audiovizuálneho záznamu.

(2) Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon
neustanovuje inak.

(3) Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je

  • a) vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
  • b) verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny

1. prevodom vlastníckeho práva,

2. nájmom alebo

3. vypožičaním,

  • c) technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,
  • d) vysielanie audiovizuálneho záznamu,
  • e) sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.

(4) Na právo výrobcu audiovizuálneho záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho

záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.

(5) Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu sú prevoditeľné.

« Back to Glossary Index