PRE DLŽNÍKOV

“Chudobný/á som sa narodil/a, chudobný/á aj odídem” je výhoda.

Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch).

*(nepovinné / súcitne) služby pre tých, ktorý sa nimi cítia.

ULOŽENIE DÁT

Je z prvého súcitu nepovinná ale dodatočná služba za 14,-EUR za deň. Platí len pre zákazníkov do jedného roka, ktorí nedorovnajú zostatkovú istinu za služby spoločenských udalostí výroby odo dňa k dátumu vzájomnej dohody na základe nerelevantného dožadovania sa dát. Po 11. mesiacoch autor prehodnotí či dáta natrvalo z udalosti po roku vymaže z dôvodu ne-prejavenia úcty k vykonanej práci dohodnutou odmenou alebo prejaví súcit druhý a dáta s dlhmi zmrazí na dobu neurčitú.


ODMRAZENIE DÁT, DLHOV A INFORMÁCIÍ (ZIP FILE)

Je jednorazová služba za 800,-EUR a platí len pre dlžníkov zo služieb spoločenských udalostí výroby. V prípade úhrady autor opätovne prehodnotí všetky vzniknuté okolnosti a rozhodne (tretí súcit) či dáta dotyčnému/dotyčnej ponúkne formou predaja alebo začne s nimi pracovať podľa predchádzajúcich dohôd.

VYPLATIŤ

*Zoznámte sa s VOP, VLP ZÁSADAMI SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

*Platí pre dlžníkov, ktorí nedorovnali istinu za služby spoločenských udalostí z predchádzajúcich dohôd. Úhradou výrobca audiovizuálneho záznamu opätovne prehodnotí správanie dlžníka (tretí súcit) / situáciu a rozhodne či dáta na základe práva k audiovizuálnemu záznamu podľa § 120 Autorského zákona predá alebo začne s nimi pracovať podľa predchádzajúcich dohôd.


DLŽNÍCI

Vaše meno si tu neprajeme  Ing. Jozef Demčák