FORMULÁRE

ZBYSTRITE POZORNOSŤ

A POKRAČUJTE ZODPOVEDNÝM VYPÍSANÍM DOTAZNÍKA

*Táto pod-stránka má priamy vplyv a súvis k objednávkam a vykonaným platbám. Nezatvárajte ju!

V prípade, že odpovedať na otázku/ky vedieť ešte nebudete – odpovedzte „neviem“ a informáciu/e doplníme pri dodatočnom osobnom stretnutí.

*„… zo skúsenosti vychádzame, že klamať sa neoplatí, vieme aj odpúšťať alebo bez toho to nepôjde …“

*Vo všeobecnosti údaje vo formulári poskytnete spoločnosti WOCFAP s.r.o. za účelom vybavenia objednávky. Meno, priezvisko potrebujeme na spárovanie s platbou, dodania služieb, produktov alebo riešení a prípadný účel fakturácie. E-mail na informovanie o stave objednávky, mobil na komunikáciu s Vami. Ostatné informácie môžu byť nevyhnutné k dodaniu budúcich služieb alebo vyjadreniu sa k prípadnej cenovej ponuke.

KRSTINY

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

1.SV. PRIJÍMANIE

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

BIRMOVKY, KONFIRMÁCIE A FARNOSTI

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

IMATRIKULÁCIE

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

STUŽKOVÁ

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

PROMÓCIE

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

SVADBA

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

(ŽENÍCH)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Adresa rodičovského domu (príprav) = miesto oficiálneho odchodu.

*Lúčenie sa od rodičov (áno + čas/nie).

Poznámky.

(NEVESTA)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Adresa rodičovského domu (príprav) = miesto oficiálneho odchodu.

*Adresa, názov kaderníckeho salónu a zač. čas.

*Adresa, názov kozmetického salónu a zač. čas.

*Lúčenie sa od rodičov (áno + čas/nie).

Poznámky.

(SPOLOČNÉ)

*Dátum svadby.

Adresa spoločného lúčenia sa od rodičov (adresa + čas/nie).

Adresa farnosti, prípadne úradu alebo iného miesta svadobného obradu a zač. čas.

Adresa svadobnej slávnosti a zač. čas.

(OSTATNÉ)

Názov folklórneho umeleckého telesa/skupiny a počet.

Názov hudobnej skupiny/DJja/ky a počet.

Počet ľudí (vrátane budúcich mladomanželov) - bez technickej časti = +/- 10. ľudí.

A popis spoločnej predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov (GDPR).

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

VYSTÚPENIE, PUB AKCIA, PODUJATIE, KLIP, KONCERT

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

PLES

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

JUBILEJNÁ OSLAVA

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

FOLKLÓRNE SÚBORY

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

KONFERENCIE A KONGRESY

(ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI/KE)

*Meno a priezvisko.

*E-mail.

*Mobil.

*Dátum udalosti.

Popis predstavy.

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

*Zobraziť VOP alebo ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)