ZVUKOVÝ

… milí kinematografický zanietenci. V týchto chvíľach Vám pripravujeme novú prácu …


01 (čo sme ponúkali)

Hľadáme človeka, ktorý do dokumentu (.doc) po Slovensky spracuje to, čo v jednotlivých 325 audio-nahrávkach/sekvenciách (spolu 32. minút) kňaz v Španielčine povie tak, aby bolo jasné ktorý zvukový súbor patrí k prekladu. 

*Ak ťa zaujala ponuka zašli na wocfap@gmail.com návrh požadovanej odmeny, odpíšeme ti = možná jednorazová zmluva na pracovný úkon.


1.POLOVICA / 001-163

PRÍKLAD

001

Dámi a páni dnes sme sa zišli, aby sme sa stali svedkami


002

verejeného sľubu lásky Josého Rosada a Sandri Caraballo.


003

Teraz Vám prečítam z Biblie a poviem Vám niečo k tomu, je dôležitý tento obrad pred Bohom


2.POLOVICA / 164-325

RADY K PRÁCI (?)

Vo všeobecnosti z dôvodu nie len tendencie vyjadrovania sa ale rovnako taktiež aj z pohľadu inej slovnej zásoby a celkovej logiky k výsledku spoločnosť si je vedomá, že preklad z “cudzieho” jazyka do príslušne požadovanom alebo potreby chápanom sa nie vždy dá všetko doslovne preložiť, prípadne bez nespojenia významu viacero audio-sekvencií. Preto z uvedených dôvodov sa môže (nie je pravidlom) si sekvencie spojiť. Avšak tak, aby opäť bolo jasné koľko z nahrávok ste použili.

004

a pred nami všetkými čo sme tu,  pretože toto popoludnie je o nich dvoch.


005, 006, / aj viac …

Váš seriózny preklad.


007

Váš seriózny preklad / 🙂


Pretože z prekladu sa poväčšine strihá klip a aj jedná samohláska napr.: “a” vie urobiť dôležitú podstatu k celkovému vnímaniu audiovizuálneho výsledku – rovnako aj platí, že čím presnejší a podrobnejší preklad je – tým lepšie.

PRÍKLAD

“V jednoduchosti by sa malo pochopiť ako konkrétny človek rozpráva / hl. myšlienku toho čo rozpráva.”

Určite “správnu slobodu” pri preklade od nás a dôveru vopred máte, tak prajeme Vám veľa šťastia … . S úctou tím WOCFAP s.r.o.

! V prípade, že zaregistrujete v číslovaní audio súborov neporadie – prosím ohláste nám to. Za porozumenie vopred ďakujeme ! 

A ako to dopadlo?