SPOR (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov 4.A = opití žiaci, nezáujem rodičov, pokrivený Benedikt, Diuška Trenčanová a roky očierňovanie nášho mena bez akéhokoľvek dôvodu)

V PRÍPRAVE

PS1: BONUS

PS2: PRE NEPRAJNÍKOV