02_Igor Krescanko_Pomalá spolupráca zo strany zákazníka